پلاست 1402 (1)
07 سپتامبر 2023
این رویداد در تاریخ 26 الی 29 شهریور ماه1402 (17 الی 20 سپتامبر2023) درنمایشگاه بین المللی تهران انجام...
ادامه مطلب
 پلاست 1402 (3)
09 جولای 2023
این نمایشگاه در تاریخ 18 الی 21 مرداد 1402 (9 الی 12 جولای 2023) در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی...
ادامه مطلب
 پلاست 1402 (1)
22 ژوئن 2023
این نمایشگاه در تاریخ 31 خرداد الی 3 تیر 1402 (22 الی 25 ژوییه 2023) در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی...
ادامه مطلب
 پلاست 1402 (1)
09 می 2023
این نمایشگاه در تاریخ 19 اردیبهشت الی 22 اردیبهشت1402 (9 الی 12 می 2023) در محل دائمی نمایشگاههای بین...
ادامه مطلب
 پلاست 1401 (1)
21 سپتامبر 2022
این رویداد در تاریخ 30 شهریورالی 2 مهرماه1401 (21 الی 24 سپتامبر2022) درنمایشگاه بین المللی تهران انجام...
ادامه مطلب
 پلاست 1401 (4)
19 جولای 2022
این نمایشگاه در تاریخ 28 الی 31 تیر 1401 (19 الی 22 جولای 2022) در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی مشهد...
ادامه مطلب
-پلاست-1401-(2)
19 ژوئن 2022
این نمایشگاه در تاریخ 29 خرداد الی 1 تیر 1401 (19 الی 22 ژوییه 2022) در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی...
ادامه مطلب
 پلاست 1401 (2)
10 می 2022
این نمایشگاه در تاریخ20  اردیبهشت الی 24 اردیبهشت1401 (10 الی 13 می 2022) در محل دائمی نمایشگاههای بین...
ادامه مطلب