صنعت خودرو سازی

صنعت لوازم خانگی

صنعت روشنایی

محصولات سام پلیمر بنیان (SPB)

شرکت سام پلیمر بنیان (SPB) طیف وسیعی از کامپاندهای پلیمری پیشرفته را با کیفیت بالا و متناسب با نیاز مشتریان ارائه می نماید.

SamPylen

35 محصول

SamAmid

14 محصول

SamAstal

2 محصول

SamFlex

37 محصول

SamBlend

6 محصول

SamAdd

9 محصول

SamTie

8 محصول

SamCop

3 محصول
s9
s2
s1
s4
s8
s5