محصولات سام پلیمر بنیان (SPB)

شرکت سام پلیمر بنیان (SPB) طیف وسیعی از کامپاندهای پلیمری پیشرفته را با کیفیت بالا و متناسب با نیاز مشتریان ارائه می نماید.

SamPylen

35 محصول

SamAmid

14 محصول

SamAstal

2 محصول

SamFlex

37 محصول

SamBlend

6 محصول

SamAdd

9 محصول

SamTie

8 محصول

SamCop

3 محصول

محصولات سام پلیمر بنیان (SPB)

شرکت سام پلیمر بنیان (SPB) طیف وسیعی از کامپاندهای پلیمری پیشرفته را با کیفیت بالا و متناسب با نیاز مشتریان ارائه می نماید.

SamPylen

آمیزه های بر پایه پلی پروپیلن

SamAmid

آمیزه های بر پایه پلی آمید

SamAstal

آمیزه های بر پایه پلی استال

SamFlex

ترمو پلاستیک الاستومرها

SamBlend

آمیزه های بر پایه آلیاژهای مهندسی

SamAdd

مستربچ های افزودنی مهندسی

SamTie

چسب های بین لایه ای

SamCop

مواد مالئیکه