آزمایشگاه سام پلیمر بنیان

دارای استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025

آزمایشگاه سام پلیمر بنیان با پیاده ­سازی مدیریت و مهندسی کیفیت و تکیه بر نیروی متخصص، امکانات دستگاهی مجهز و منطبق بر استانداردهای بین ­المللی نقش اساسی در پیشبرد اهداف علمی و تخصصی شرکت از جمله اطمینان از کیفیت و رضایتمندی مشتری از محصولات تولیدی مجموعه داشته ­است. تلاش شده­ است آزمایشگاه سام پلیمر بنیان، مجموعه کاملی از آزمون­های مورد نیاز صنایع پلیمر را با توجه به سیستم مدیریت خود برمبنای استاندارد ISO/IEC 17025 ارائه نماید. همچنین بهبود مستمر تجهیزات در راستای جلب رضایتمندی مشتریان از مهم­ترین برنامه­ های آزمایشگاه سام پلیمر بنیان است.


آزمایشگاه سام پلیمر بنیان

لیست آزمون­های قابل انجام آزمایشگاه سام پلیمر بنیان مطابق با جدول زیر می­باشد: