رویدادها

ایران پلاست 1402

این رویداد در تاریخ 26 الی 29 شهریور ماه1402 (17 الی 20 سپتامبر2023) درنمایشگاه بین المللی تهران انجام شد. شرکت سام پلیمر در سالن 6 که مربوط به انجمن مستربچ و کامپاند بود میزبان مشتریان عزیز بود.