رویدادها

ایران پلاست 1401

این رویداد در تاریخ 30 شهریورالی 2 مهرماه1401 (21 الی 24 سپتامبر2022) درنمایشگاه بین المللی تهران انجام شد. شرکت سام پلیمر در سالن 44 که مربوط به انجمن مستربچ و کامپاند بود میزبان مشتریان عزیز بود.