رویدادها

اصفهان پلاست 1401

این نمایشگاه در تاریخ20  اردیبهشت الی 24 اردیبهشت1401 (10 الی 13 می 2022) در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی اصفهان برگزار شد. دراین نمایشگاه مجموعه سام پلیمر بنیان، میزبان مشتریان عزیز در خطه ی استان اصفهان بود.